:::WAVE-TECH:::
News & Events
Latest News
Latest Events
Home > Newx & Events > Latest News
● Latest News
   
  입찰공고문_서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2019 전시관 설치공사
  Writer : wave-tech     Date : 19-07-04 18:03     Read : 8062    
  Trackback Address : http://wave-tech.co.kr/bbs/tb.php/news/245
   1_입찰공고문.hwp (74.0K), Down : 23, 2019-07-04 18:03:16
   2_과업지시서.hwp (4.2M), Down : 4, 2019-07-04 18:03:16
   3_입찰참가 서식.hwp (34.5K), Down : 1, 2019-07-04 18:03:16
   수요조사서(요약).hwp (15.0K), Down : 2, 2019-07-04 18:03:16

*** 입찰 공고문_서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2019 전시관 설치공사


** 입찰에 부치는 사항
 ㅇ 사 업 명 : 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2019 전시관 설치공사
 ㅇ 사업내용 : 과업지시서 참조
 ㅇ 사업기간 : 계약일로부터 2019.11.07.
 ㅇ 사업예산 : 110,000,000원(부가세 별도)
 ㅇ 입찰방법 : 제한경쟁
 ㅇ 낙찰방법 : 협상에 의한 계약
 ㅇ 공고기간 : ’19.07.05. ~ ’19.07.15.
 ㅇ 입찰마감 : ’19.07.15.(월) 14:00 까지
  - (제안서 4부 및 가격제안서) 방문제출((주)웨이브텍 SI사업부 기술연구소)
  - (그 외 제안서 관련문서) FAX 및 우편 제출(E-mail 포함)
    * 온라인을 통한 입찰접수 마감은 문서발송 시간을 기준으로 하며, 공지된 시간 이후 접수 불가

** 기타 세부사항은 첨부 자료 참조

   

WAVE TECH B/D, 15, iljik-ro 94-gil, Seoksu-dong, Anyang, Gyeonggi, 430-040, Korea
Tel: +82 31 451 8774(Overseas), +82 31 451 8762(Domestic) l Fax : +82 31 451 8766

Copyright 2008 by WAVE TECH Co.,Ltd. All Rights Reserved