:::WAVE-TECH:::
News & Events
Latest News
Latest Events
Home > Newx & Events > Latest News
● Latest News
 
  재입찰공고문_서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2019 전시관 설치공사
  Writer : wave-tech     Date : 19-07-16 11:36     Read : 8622    
  Trackback Address : http://wave-tech.co.kr/bbs/tb.php/news/263
   1_입찰공고문.hwp (74.0K), Down : 33, 2019-07-16 11:36:53
   2_과업지시서.hwp (4.2M), Down : 11, 2019-07-16 11:36:53
   3_입찰참가 서식.hwp (34.5K), Down : 3, 2019-07-16 11:36:53
   수요조사서(요약).hwp (15.0K), Down : 3, 2019-07-16 11:36:53
*** 재입찰 공고문_서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2019 전시관 설치공사

** 입찰에 부치는 사항
 ㅇ 사 업 명 : 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2019 전시관 설치공사
 ㅇ 사업내용 : 과업지시서 참조
 ㅇ 사업기간 : 계약일로부터 2019.11.07.
 ㅇ 사업예산 : 110,000,000원(부가세 별도)
 ㅇ 입찰방법 : 제한경쟁
 ㅇ 낙찰방법 : 협상에 의한 계약
 ㅇ 공고기간 : ’19.07.16. ~ ’19.07.25.(10일)
 ㅇ 입찰마감 : ’19.07.25.(목) 14:00 까지
  - (제안서 4부 및 가격제안서) 방문제출((주)웨이브텍 SI사업부 기술연구소)
  - (그 외 제안서 관련문서) FAX 및 우편 제출(E-mail 포함)
    * 온라인을 통한 입찰접수 마감은 문서발송 시간을 기준으로 하며, 공지된 시간 이후 접수 불가

** 기타 세부사항은 첨부 자료 참조

 

WAVE TECH B/D, 15, iljik-ro 94-gil, Seoksu-dong, Anyang, Gyeonggi, 430-040, Korea
Tel: +82 31 451 8774(Overseas), +82 31 451 8762(Domestic) l Fax : +82 31 451 8766

Copyright 2008 by WAVE TECH Co.,Ltd. All Rights Reserved